Mateřská škola Hřivice

Dokumenty

V dokumentech naleznete veškeré důležité informace týkající se provozu mateřské školy včetně podrobností k zápisu, směrnic, řádů, vzdělávacích plánů, atp.

Dále jsou zde uváděny dotační projekty a programy, kterých se mateřská škola Hřivice účastní a pravidelně zapojuje.

Provozní dokumenty

Školní vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání

Třídní vzdělávací program
„Putování se zvířátky“ 2023/2024

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu 2022/ 2023

Úplata na školní rok 2023/2024

Rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu

Výroční zpráva MŠ 2019 – 2022

Hygiena

Zápis pro rok 2024/2025

Plakátek konání zápis

Seznam přijatých dětí pro rok 2024/25

Kritéria pro přijetí dítěte

Formulář žádosti

Projekty a podpora

Přejít nahoru