Mateřská škola Hřivice

Projekt „digitalizujeme školku“

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci investice č.2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky: – k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Přejít nahoru