Mateřská škola Hřivice

Mateřská škola je prvním místem, kde se dítě setkává se svými vrstevníky a zároveň představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. S pomocí Školního vzdělávacího plánu bychom chtěli být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním.

Aktuality

Úplata na školní rok 2023/2024

Třídní schůzka na úvod roku

Začátek nového školního roku

Co se u nás děje

Naše zásady

Denní režim

Režim dne je sestaven tak, aby vyhovoval dětem, podněcoval jejich zvídavost a zároveň stanovil řád. Dáváme prostor jak pro hru, tak pro výuku.

Personální obsazení

Mateřská škola jsou mimo pedagogů i nepedagogičtí pracovníci, kteří pomáhají udržet školku v chodu. Všichni jsme pro svou práci nadšeni.

Projekty & Aktivity

V našem plánu je mnoho projektů, soutěží a akcí. Pořádáme i veřejné akce nejen pro rodiče a otevíráme brány veřejnosti.

Výuka

Primárním bodem je výuka
a na tu se soustředíme. Vyučujeme hrou a zapojujeme děti do akcí. Poznáváme svět a připravujeme se na život.
Přejít nahoru